Gebruikershandleiding FGDP-30

[53] De huidige trigger initialiseren

Nr.

Itemnaam (Voice Guide)

Omschrijving

53

Trigger Initialize

Hiermee kunt u de instellingen initialiseren van Menu 37-52 voor de momenteel geselecteerde trigger.

@  

1. Gebruik de knoppen  om "Menu 36 Trigger Select" te selecteren.

2. Gebruik de knoppen  om de doeltrigger te selecteren.

3. Gebruik de knoppen  om "Menu 53 Trigger Initialize" te selecteren.

4. Druk op de knop .

De Voice Guide bevestigt of de instellingen worden geïnitialiseerd.

Om deze bewerking af te sluiten, drukt u op de knop .

5. Druk nogmaals op de knop .

De instellingen van de in stap 2 geselecteerde trigger worden geïnitialiseerd.