Gebruikershandleiding FGDP-30

[54] Het registratiegeheugen initialiseren

Nr.

Itemnaam (Voice Guide)

Omschrijving

54

Registration Memory Initialize

Hiermee kunt u de instellingen initialiseren die zijn geregistreerd onder de momenteel geselecteerde registratiegeheugenknop.

@  

1. Om het doelregistratiegeheugen dat moet worden geïnitialiseerd te selecteren, houdt
u een van de knoppen  enige tijd ingedrukt. De huidige instellingen van dit product blijven behouden omdat deze handeling het registratieproces is.

2. Gebruik de knoppen  om "Menu 54 Registration Memory Initialize" te selecteren.

3. Druk op de knop .

De Voice Guide bevestigt of de instellingen worden geïnitialiseerd.

Om deze bewerking af te sluiten, drukt u op de knop .

4. Druk nogmaals op de knop .

De instellingen van het in stap 1 geselecteerde registratiegeheugen worden geïnitialiseerd.