Gebruikershandleiding FGDP-30

De pads bespelen

Als u met uw vinger op een pad slaat, hoort u de voice die aan de desbetreffende pad is toegewezen. De intensiteit van het geluid verandert afhankelijk van hoe hard u op de pad slaat. Door met uw vinger op deze pads te slaan, kunt u de verschillende voices horen die aan deze pads zijn toegewezen. Als u deze pads verder indrukt of druk uitoefent op deze pads, wordt het geluid van de pads op natuurlijke wijze gedempt.

@  

OPMERKING

• De drumvoices die aan elke pad zijn toegewezen, kunnen worden gewijzigd. Zie
deze pagina voor details.

• Padnummers kunnen horizontaal tussen links en rechts worden omgekeerd via
"59 Utility Pad Layout".

• Gebruik de klikgeluiden als u met een constant tempo wilt meespelen. Zie deze pagina voor het tempo. Zie deze pagina voor het klikken.

• Het is een goed idee om op de pads mee te spelen tijdens het afspelen van de song door een audioapparaat op dit product aan te sluiten. Zie deze pagina voor details.

Het volume aanpassen

U kunt het volume van het geluid van de ingebouwde luidspreker en de [PHONES/OUTPUT]-aansluiting afzonderlijk instellen. Gebruik de hieronder beschreven handelingen om het volume van de ingebouwde luidspreker aan te passen als er geen extern audioapparaat is aangesloten op de [PHONES/OUTPUT]-aansluiting, of het volume dat wordt uitgevoerd via de [PHONES/OUTPUT]-aansluiting als er een extern audioapparaat is aangesloten.

Met een korte druk op de knop  wordt het volume verlaagd, en met een lange druk blijft het volume verlagen.

Met een korte druk op de knop  wordt het volume verhoogd, en met een lange druk blijft het volume verhogen.

Druk tegelijkertijd op de knoppen  om het volume terug te zetten naar de standaardwaarde.

OPMERKING

Met de knoppen  regelt u het algehele volume, maar u kunt ook het volume van de afzonderlijke geluidspartijen aanpassen. Zie deze pagina voor details.

@  

OPMERKING

• De initiële waarde van het volume wordt zo aangepast dat het volume en de geluidskwaliteit goed in balans zijn.

Het klikgeluid starten en stoppen

U kunt het klikgeluid afspelen om het juiste tempo te controleren.

Met elke druk op de knop  wordt het klikgeluid in- en uitgeschakeld. De kliklampjes knipperen in de maat van het kliktempo. Het rode lampje knippert voor de eerste tel van de maat en het blauwe lampje knippert voor de overige tellen.

OPMERKING

• Het volume van het klikgeluid kan worden aangepast via "Menu 1 Mixer Click Volume".

• Het ritmepatroon of de resolutie van het klikgeluid kunt u selecteren via "Menu 6 Click Pattern".

• Het aantal kliktellen per maat stelt u in via "Menu 7 Click Beats".

• Het type klikgeluid kunt u selecteren via "Menu 8 Click Voice".

• Het aantal maten waarvoor het afspelen van het klikgeluid doorgaat,
stelt u in via "Menu 9 Click Count Off Bar".

@  

Het tempo wijzigen

U kunt het tempo van het klikgeluid wijzigen binnen een waardebereik van 30-300. Bij de volgende handelingen wordt de tempowaarde hoorbaar aangekondigd via de Voice Guide.

• Met een korte druk op de knop  wordt de tempowaarde verlaagd met 1, en met een lange druk blijft de tempowaarde verlagen.

• Met een korte druk op de knop  wordt de tempowaarde verhoogd met 1, en met een lange druk blijft de tempowaarde verhogen.

• Druk tegelijkertijd op de knoppen  om de tempowaarde terug te zetten naar de standaardwaarde (120).

• Sla 3 keer of vaker op een willekeurige pad terwijl u de knop  ingedrukt houdt om het tempo in te stellen op het gemiddelde van de intervallen waarmee u op de pad slaat.
Deze functie wordt 'Tap Tempo' genoemd.

@  

Een kit selecteren (het geluid van alle pads veranderen)

Een padtoewijzing van geluiden (of voices) wordt een 'kit' genoemd. Dit product beschikt over verschillende kits voor verschillende muziekgenres. Selecteer uw favoriete kit en geniet van het spelen.

• Selecteer de gewenste kit met de knoppen .

• Houd de knop  of de knoppen  ingedrukt om door te gaan met het wisselen van kitnummer.

• Druk tegelijkertijd op de knoppen  en  om de kit terug te zetten naar het standaardnummer (nr. 1).

OPMERKING

• U kunt verschillende instellingen voor de momenteel geselecteerde kit, zoals volume en effecten, bewerken via Menu 10-34.

• Wijzigingen van de instellingen van alle kits blijven behouden, zelfs als de stroom wordt uitgeschakeld. U kunt wijzigingen van de instellingen van de huidige kit initialiseren via "Menu 35 Kit Initialize".

@  

Kitlijst

Nr.

Kitnaam (Voice Guide)

Omschrijving

1

Maple

Een kit opgenomen op een drumstel met esdoornschelpen, die opvalt door zijn warme geluid en lange sustain.

2

EDM Red

Een kit die geschikt is voor het spelen van elektronische muziek, met de nadruk op zorgvuldig geselecteerde kicks en snares voor onmiddellijk succes.

3

Distortion Rock

Een kit waarbij overal vervorming is toegepast, waardoor het een vervormde klank krijgt met een gedenkwaardige rock-achtige punch.

4

House Rose

Een kit geschikt voor house-performances, met een strak, machine-achtig geluid.

5

R&B

De perfecte kit voor het spelen van R&B, met samples van klassieke drummachines.

6

Dub Step Sun

Deze dubstepgerichte kit voegt een kenmerkende bas toe aan de toms.

7

Big Beat

Een uitstekende kit voor Big Beat-muziek, waarbij uitgebreid gebruik wordt gemaakt van vervormingseffecten om het een geweldig geluid te geven.

8

Gate

Een kit met het klassieke gated reverb-geluid dat zo populair was in de jaren tachtig.

9

Hip Hop Gold

Deze kit is ideaal voor hiphop-performances en beschikt over een droog snare-geluid met een ouderwetse kick.

10

Modern Jazz

De perfecte kit voor het spelen van jazz, met ride-bekkenstrijkers gepositioneerd op C1 en C2 voor meer vrijheid bij het spelen van een swingbeat.

11

Oak

Deze kit is opgenomen vanaf een drumstel van eikenhout en beschikt over een krachtige bas en rijke middentonen.

12

Birch

Deze kit is opgenomen met een drumstel van berkenhout en heeft een onderscheidende sustain in het midden- en laagbereik, en een strakke top-end.

13

Beech

Deze kit is opgenomen met een drumstel van beukenhout en heeft een zuivere aanslag en een hard geluid met diepe middentonen.

14

Garage Punk

De perfecte punkkit, met een vet, stuwend geluid.

15

Vintage 70s

Een vet, warm, vintage geluid dat doet denken aan de gouden eeuw van rock in de jaren '70.

16

Funk

Een geweldige kit voor het spelen van funk, met een strak, droog geluid.

17

Neo Soul

Deze kit is bedoeld voor gebruik bij het spelen van neo-soul en beschikt over hoge toms met een lange sustain en een klapgeluid dat is toegewezen aan de snare (S1).

18

Metal

Een sterke aanslag en duidelijke kick maken dit een geweldige kit voor heavy metal.

19

Phaser

Deze kit is gebaseerd op de Birch-kit en beschikt over een sterk phaser-effect.

20

Digi Rock

De perfecte kit voor het spelen van rock, met een combinatie van electrogeluiden. Geniet van het diepe flangereffect.

21

Reggae

Een geweldige reggaekit, met timbales en een hoge snare.

22

EDM Yellow

Een EDM-kit met reverb die doet denken aan stadionperformances.

23

EDM Green

Het strakke, machine-achtige geluid maakt EDM Green een goede keuze voor EDM-performances.

24

House Mint

De perfecte kit voor housemuziek, met toms met krachtige middentonen en lage tonen.

25

Hip Hop Silver

Gelaagde snares maken deze kit een uitstekende keuze voor het spelen van hiphop.

26

Beat Box Pine

Deze kit is ideaal voor performances in beatbox-stijl en beschikt over een extra krachtig midden- en laagbereik.

27

RX

Een kit opgenomen met geluid van Yamaha's legendarische digitale drummachines uit de RX-serie.

28

T8

Deze kit is opgenomen met geluiden van klassieke analoge drummachines en kan worden gebruikt voor een breed scala aan genres, van de jaren 80 tot moderne muziek.

29

T9

Een kit opgenomen met geluiden van klassieke analoge drummachines, perfect voor techno- en house-performances.

30

Analog

Deze kit is opgenomen met geluiden van klassieke analoge drummachines, perfect voor dansmuziek uit de jaren 80.

31

Percussion Master

Een percussiekit met een reeks percussie-instrumenten van overal ter wereld die sessies absoluut tot een onmiddellijk succes zullen maken.

32

Cuban

Deze kit is perfect voor het spelen van Cubaanse muziek en beschikt over timbales op de linker- en rechterpads.

33

Brazil

Een percussiekit opgebouwd rond klassieke percussie-instrumenten uit Brazilië, bedoeld voor het spelen van batucada.

34

Africa

Deze percussiekit bevat een verzameling klassieke percussie-instrumenten uit Afrika en is gericht op djembé-performances.

35

Arabic

Deze percussiekit bevat een verzameling klassieke percussie-instrumenten uit het Midden-Oosten en is gericht op darbuka-performances.

36

Indian Pop

Deze kit combineert klassieke Indiase percussie-instrumenten met electro-geluiden, waardoor het perfect is voor Bollywood-muziek.

37

China

De China-kit bevat een verzameling klassieke Chinese percussie-instrumenten en heeft paigu toegewezen aan de linker- en rechterpads.

38

Japan

Met een verzameling klassieke Japanse percussie-instrumenten heeft de Japan-kit unieke samples toegewezen aan C1 en C2.

39

Orchestra

Een percussiekit met een reeks percussie-instrumenten die worden gebruikt bij orkestrale uitvoeringen, waarbij pauken zijn toegewezen aan de linker- en rechterpads.

@  

De instelling voor cimbaaldemping uitproberen

Sla nadat u "Kit1 Maple" hebt geselecteerd op de pads H1, H2 en H3.

Wanneer "Menu 59 Utility Pad Layout" is ingesteld op "Right"

Als u op de pad H2 (hi-hat open cimbaal) slaat en vervolgens op de pad H1 of H3 (hi-hat gesloten cimbaal), hoort u dat het geluid van H2 (hi-hat open cimbaal) verdwijnt. U kunt deze speelstijl bereiken met de volgende instellingen.

Menu 19 Kit Pad Choke Group

De pads H1, H2 en H3 zijn ingesteld om een 'cimbaaldempingsgroep' te vormen met de naam '16'.

Menu 20 Kit Pad Choke Mode

De pads H1 en H3 zijn ingesteld op "Verzenden" om andere padgeluiden in de groep te dempen, terwijl de pad H2 is ingesteld op "Ontvangen" om te worden gedempt door andere pads in de groep.

De voice van een specifieke pad wijzigen (een kit bewerken)

U kunt de voice van een specifieke pad in de huidige kit wijzigen, zoals kick (basdrum) en snaredrum.

1. Gebruik de knoppen  om "Menu 23Kit_Voice_Category" te selecteren.

2. Sla op de doelpad.

3. Gebruik de knoppen  om een voicecategorie te selecteren.

U hoort het eerste voicegeluid van de geselecteerde voicecategorie, waarna de Voice Guide de naam van de voicecategorie en het doelpadnummer aankondigt. Zie deze pagina voor de voicecategorielijst.

4. Druk eenmaal op de knop  om "Menu 24 Kit Voice Number" te selecteren.

5. Gebruik de knoppen  om de gewenste voice te selecteren.

Telkens als u een voice selecteert, hoort u het eerste audiogeluid, waarna de Voice Guide het voicenummer en het doelpadnummer aankondigt. Zie deze pagina voor de voicelijst.

Herhaal de bovenstaande stappen om de voice van een andere pad te wijzigen.

OPMERKING

• Druk tegelijkertijd op de knoppen  om de standaardvoice te herstellen.

• Via "Menu 60 Utility Audition Velocity" kunt u het volume instellen van de voice die hoorbaar is wanneer deze wordt geselecteerd via de knoppen .

• Wijzigingen van de instellingen van alle kits blijven behouden, zelfs als de stroom wordt uitgeschakeld. U kunt wijzigingen van de instellingen van de huidige kit initialiseren via "Menu 35 Kit Initialize".

@  

Lijst met voicecategorieën

Nr.

Naam (Voice Guide)

1

Kick Acoustic

2

Kick Electro

3

Snare Acoustic

4

Snare Electro

5

Tom Acoustic

6

Tom Electro

7

Hi-hat Acoustic

8

Hi-hat Electro

9

Cymbal Acoustic

10

Cymbal Electro

11

Percussion Acoustic

12

Percussion Electro

13

Clap

14

SE

@  

Voicelijst

De padgevoeligheid wijzigen (trigger)

Uit de meegeleverde instellingen genaamd 'Trigger' kunt u uw favoriete padgevoeligheid selecteren voor het beste speelgevoel.

Een trigger selecteren

Selecteer "Menu 36 Trigger Select," en selecteer vervolgens de gewenste trigger.

De geselecteerde trigger bewerken

Elk instellingsitem van de huidige triggerinstellingen kan voor elke pad worden bewerkt.

1. Sla op de doelpad.

2. Selecteer een van de gerelateerde items zoals "Menu 40 Trigger A/D Gain" en " Menu 48 Trigger After Touch Priority", en bewerk ze vervolgens.

OPMERKING

• Bewerkte triggers blijven behouden, zelfs als de stroom uitvalt. Als u de huidige trigger wilt initialiseren, voert u "Menu 53 Trigger Initialize" uit.

@  

De pads bespelen met muziek

U kunt naar het afgespeelde geluid van een extern apparaat luisteren via de ingebouwde luidspreker of een hoofdtelefoon die is aangesloten op de [PHONES/OUTPUT]-aansluiting. Geniet van uw padspel in combinatie met het afspelen van muziek.

Met een mobiele muziekspeler

1. Sluit een mobiele muziekspeler aan op de [AUX IN]-aansluiting via de audiokabel.

Zie deze pagina voor details.

2. Speel muziek af op de mobiele muziekspeler.

OPMERKING

• Het geluidsvolume dat via de [AUX IN]-aansluiting wordt ingevoerd, kan worden aangepast via "Menu 2 Mixer Aux In Audio Volume".

Met een computer/smartapparaat

1. Sluit het muziekafspeelapparaat aan op de [USB TO HOST]-aansluiting via de meegeleverde USB-kabel.

Zie deze pagina voor details.

2. Start het afspelen op de computer/het smartapparaat.

OPMERKING

• Het geluidsvolume dat via de [USB TO HOST]-aansluiting wordt ingevoerd, kan worden aangepast via "Menu 3 Mixer USB Audio Volume".

• Naast de USB-verbinding kunt u de audiokabelverbinding gebruiken tussen de hoofdtelefoonaansluiting van uw computer/smartphone/tablet en de [AUX IN]-aansluiting.

• Als dit product via USB is aangesloten op een computer/smartapparaat en "Menu 57 Utility USB Audio Loopback" is ingesteld op "On", wordt er een Audio Loopback geconfigureerd. Zie deze pagina voor details.

De knoppen uitschakelen (paneelvergrendeling)

Om onbedoelde bediening te voorkomen doordat u per ongeluk een knop aanraakt tijdens het spelen, kunnen de meeste knoppen behalve de pads tijdelijk worden uitgeschakeld (vergrendeld).

Alle pads,  en  zijn beschikbaar, zelfs als de paneelvergrendelingsfunctie is ingeschakeld.

Vergrendelen: houd de knop  ingedrukt totdat het lampje oplicht.

Ontgrendelen: houd de knop  totdat het lampje uitgaat.

@  

OPMERKING

• Het product kan worden uitgeschakeld via de knop , zelfs als de paneelvergrendelingsfunctie is ingeschakeld.

Uw favoriete instellingen in het geheugen opslaan (registratiegeheugen)

U kunt een reeks huidige instellingen (zoals het kitnummer, het effect en de trigger) op één knop registreren en ze vervolgens met één druk op de knop op elk gewenst moment oproepen. Deze handige functie heet Registratiegeheugen. Er zijn twee registratiegeheugenknoppen beschikbaar op dit product.

Registreren:

• Houd een van de knoppen  ingedrukt totdat de Voice Guide u een bericht geeft.
De huidige instellingen worden geregistreerd bij de ingedrukte knop.

• Zie deze pagina voor items die in het registratiegeheugen kunnen worden geregistreerd.

Oproepen:

• Druk kort op een van de knoppen  om de instellingen op te halen die zijn geregistreerd bij de ingedrukte knop.

LET OP

• Om geregistreerde instellingen op te roepen, moet u de knop kort indrukken. Als u de knop te lang ingedrukt houdt, worden de huidige instellingen geregistreerd en gaan de eerder geregistreerde instellingen verloren.

OPMERKING

• Via "Menu 54 Registration Memory Initialize" kunt u het eerder gebruikte registratiegeheugen initialiseren.

@  

Items instellen die in het registratiegeheugen kunnen worden geregistreerd

• Kitnummer (zie deze pagina)

• Tempowaarde (zie deze pagina)

Menu 1–5               Mixergerelateerde instellingen

Menu 6–9               Klikgerelateerde instellingen

Menu 10–34           Kitgerelateerde instellingen

Menu 36–52           Triggernummer (36) en triggergerelateerde instellingen (37-52)

Menu 55–62           Utility-instellingen