Gebruikershandleiding FGDP-30

Finger drum pad

Gebruikershandleiding FGDP-30

• " VOORZICHTIG"-berichten in deze handleiding bevatten informatie die wij u vragen te volgen om de mogelijkheid van lichamelijk letsel voor u of anderen te voorkomen.

• "LET OP"-berichten in deze handleiding bevatten informatie die wij u vragen te volgen om de mogelijkheid van een defect/schade aan het product, schade aan gegevens of schade aan andere eigendommen te voorkomen.

• "OPMERKING"-berichten in deze handleiding bevatten instructies en aanvullende informatie die nuttig kunnen zijn.

Alle illustraties in deze gebruikershandleiding zijn bedoeld om de bediening uit te leggen. 

• Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft® Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

• macOS en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

• IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

• Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

• De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden genoemd,
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.