Gebruikershandleiding FGDP-30

Spanningsvoorziening

Opladen

Dit product kan na het opladen van de batterij worden gebruikt door het aan te sluiten op een stopcontact of een mobiele USB-batterij zoals hieronder wordt beschreven. Zorg er met name voor dat u de batterij volledig oplaadt voordat u het product voor het eerst gebruikt na het uitpakken, totdat het Stand-by-/aan-lampje (rood) uitgaat.

Opladen met een USB-netadapter (in de handel verkrijgbaar)

Sluit de USB-netadapter aan in de volgorde van de nummers zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

A. USB-kabel (meegeleverd in de verpakking)

B. USB-netadapter (in de handel verkrijgbaar)

@  

Opladen met een mobiele USB-accu (in de handel verkrijgbaar)

Sluit de mobiele USB-accu aan in de volgorde van de nummers zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

A. USB-kabel (meegeleverd in de verpakking)

B. Mobiele USB-accu (in de handel verkrijgbaar)

@  

Opmerkingen over het opladen

• Het product kan zelfs tijdens het opladen van de batterij worden gebruikt.

• Als het batterijvermogen onvoldoende of abnormaal is, knippert het Stand-by-/
aan-lampje (rood).

• De geschatte tijd voor het volledig opladen van een bijna lege batterij is 1-3 uur, als het product is uitgeschakeld (afhankelijk van de gebruiksomgeving en het batterijgebruik).

• Om de batterij weer op te laden nadat deze volledig is opgeladen, moet u de USB-kabel loskoppelen en opnieuw aansluiten.

Vereisten voor USB-netadapter / mobiele USB-accu

Uitgangsspanning

Uitgangsstroom

Gelijkstroom 5 V

1,5 A of hoger   *USB BC-specificatie compatibele producten

 VOORZICHTIG

Zorg dat u een USB-netadapter of mobiele USB-accu gebruikt met de hierboven aangegeven specificaties. Gebruik van andere adapters of batterijen kan beschadiging van het product of oververhitting veroorzaken. Volg de instructies die bij de aangesloten USB-netadapter of de mobiele USB-accu zijn geleverd.

LET OP

• Gebruik een mobiele USB-accu met een functie voor lage stroomsterkte enz. die spanning kan leveren aan apparaten met een stroomverbruik van 25 mA of minder. Als u de batterij niet kunt opladen met een mobiele USB-accu, probeer dan een USB-netadapter om te zien of u de batterij kunt opladen via een stopcontact.

• Als het product aan is en opeens en onverwacht wordt uitgeschakeld, voldoet de USB-netadapter of mobiele USB-accu mogelijk niet aan de eisen of is deze mogelijk beschadigd. Gebruik een andere adapter of accu die wel aan de vereisten voldoet. Als blijkt dat het om een productdefect gaat, neemt u contact op met servicemedewerkers van Yamaha.

OPMERKING

Bij aansluiting op een USB-poort van een computer of een USB-netadapter met minder uitgangsstroom dan 1,5 A, kan het resterende batterijvermogen afnemen, zelfs tijdens het opladen (terwijl het Stand-by-/aan-lampje brandt).

@  

Het instrument aan-/uitzetten

Het instrument aanzetten

Houd de knop  ingedrukt totdat het blauwe Stand-by-/aan-lampje gaat branden.

OPMERKING

• Als de batterij bijna leeg is, kan het product mogelijk niet worden ingeschakeld.

Het instrument uitzetten

Houd de knop  een tijdje ingedrukt totdat de lampjes uitgaan.

OPMERKING

• Als het product wordt uitgeschakeld, blijven de meeste instellingen van het product behouden. Zie deze pagina voor details.

• Als de batterij bijna leeg is, knippert de linkerkant (blauw) van het Stand-by-/aan-lampje drie keer, waarna het product automatisch wordt uitgeschakeld.

De resterende batterijduur controleren

Wanneer u op de knop  drukt en deze onmiddellijk loslaat, kondigt de Voice Guide de resterende batterijduur aan en knippert het Stand-by-/aan-lampje vier keer om een resterende batterijduur van 100-90% aan te geven, drie keer om 80-60% aan te geven,
twee keer om 60-40% aan te geven, en één keer om 20-0% aan te geven.

OPMERKING

• Als het batterijniveau tussen 20% en 0% ligt, knippert de linkerkant (blauw) van het Stand-by-/aan-lampje elke 30 seconden, zelfs als niet op de knop  wordt gedrukt.

Gedwongen uitschakelen

Als het product zich abnormaal gedraagt ​​en er geen handeling kan worden uitgevoerd, houdt u de knoppen  en  tegelijkertijd ingedrukt om de stroom uit te schakelen.

LET OP

Als het product gedwongen wordt uitgeschakeld, worden de instelling van het product niet opgeslagen.

Automatisch uitschakelen

Om onnodig stroomverbruik te voorkomen, zal na een bepaalde periode van inactiviteit de linkerkant van het Stand-by-/aan-lampje (blauw) twee keer knipperen, waarna het product automatisch wordt uitgeschakeld. De tijd die moet verstrijken voordat het product automatisch wordt uitgeschakeld kan worden gewijzigd via "Menu 62 Utility Auto Power Off Time".

Om de automatische uitschakelfunctie uit te schakelen, houdt u de knop en de knop  tegelijkertijd ingedrukt om de stroom in te schakelen. Het Stand-by-/
aan-lampje knippert twee keer, waarna het product opstart terwijl de automatische uitschakelfunctie is uitgeschakeld (Menu 62 Utility Auto Power Off Time= "Disabled")