Gebruikershandleiding FGDP-30

[10-34] Kitgerelateerde instellingen

Via menu 10-34 kunt u de instellingen voor de momenteel geselecteerde kit configureren.

• De standaardwaarde van elk item verschilt afhankelijk van elke kit.

• Voor Menu 17-34: druk op de doelpad en configureer vervolgens de instellingen.

[10-16] Instellingen voor de gehele kit

Via menu 10-16 kunt u de algehele instellingen voor de momenteel geselecteerde kit configureren. Na gebruik van de knoppen  om een item te selecteren, kondigt de Voice Guide de naam van het item aan, te beginnen met het itemnummer en vervolgens met "Kit".

Nr.

Itemnaam

(Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

10

Kit Volume

Past het uitgangsvolume van de huidige kit aan.

0-127

11

Kit Reverb Type

Bepaalt het reverbtype dat op de huidige kit wordt toegepast.

Zie de lijst met reverbtypen.

12

Kit Reverb Send

Past de diepte (verzendhoeveelheid) aan van het reverb-effect dat in zijn geheel op de huidige kit wordt toegepast. De werkelijke diepte is deze waarde vermenigvuldigd met de waarde voor "Menu 31 Kit Voice Reverb Send" voor elke voice.

0-127

13

Kit Chorus Type

Bepaalt het chorus-type dat op de huidige kit wordt toegepast.

Zie de lijst met chorus-typen.

14

Kit Chorus Send

Past de diepte (verzendhoeveelheid) aan van het chorus-effect dat in zijn geheel op de huidige kit wordt toegepast. De werkelijke diepte is deze waarde vermenigvuldigd met de waarde voor "Menu 32 Kit Voice Chorus Send" voor elke voice.

0-127

15

Kit Variation Type

Bepaalt het variation-effect dat op de huidige kit wordt toegepast.

Zie de lijst met variation-typen.

16

Kit Variation Send

Past de diepte (verzendhoeveelheid) aan van het variation-effect dat in zijn geheel op de huidige kit wordt toegepast. De werkelijke diepte is deze waarde vermenigvuldigd met de waarde voor "Menu 33 Kit Voice Variation Send" voor elke voice.

0-127

Lijst met reverbtypen

Nr.

Reverbtype (Voice Guide)

1

No Effect

2

Room 1

3

Room 2

4

Room 3

5

Room 4

6

Hall

7

Stage

8

Plate

9

Early Reflection

10

Gate Reverb 1

11

Gate Reverb 2

12

Reverse Gate

@  

Lijst met chorus-typen

Nr.

Chorus-type (Voice Guide)

1

No Effect

2

Distortion

3

Overdrive

4

Amp Simulator

5

Chorus 1

6

Chorus 2

7

Flanger

8

Phaser

9

Auto Wah

10

Ring Modulator

11

Delay Doubling

@  

Lijst met variation-typen

Nr.

Variation-type (Voice Guide)

1

No Effect

2

Compressor

3

V Distortion Hard

4

V Distortion Hard + Delay

5

Tempo Delay 1 8th

6

Tempo Delay 1 Triplet

7

Tempo Delay 1 Dotted

8

Tempo Delay 2 8th

9

Tempo Delay 2 Triplet

10

Tempo Delay 2 Dotted

11

Delay LCR

12

Cross Delay 1

13

Cross Delay 2

14

Echo

15

Deep Chorus

16

Phaser

17

Dynamic Phaser

18

GM Flanger

19

Dynamic Flanger

20

Ring Modulator

21

Dynamic Ring Modulator

22

Auto Wah

23

Touch Wah

24

Dynamic Filter

@  

[17-22] Pad-instellingen

Via menu 17-22 kunt u de pad-instellingen voor de huidige kit configureren. Na gebruik van de knoppen  om een item te selecteren, kondigt de Voice Guide de naam van het item aan, te beginnen met het itemnummer en vervolgens met "Kit Pad". Zorg ervoor dat u op de doelpad slaat voordat u de instellingen configureert.

Nr.

Itemnaam

(Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

17

Kit Pad Note On Mute

Bepaalt of het geluid wordt gedempt ('On') of niet ('Off') als u op de pad slaat die wordt afgespeeld.

Off, On

18

Kit Pad Note Off Mute

Bepaalt of het geluid wordt gedempt ('On') of niet ('Off') als u alleen slaat zonder verder op de pad te drukken die wordt afgespeeld.

Off, On

19

Kit Pad Choke Group

Met de cimbaaldempingsinstellingen (19 en 20) kan het slaan op een pad op natuurlijke wijze het geluid dempen van die pad en andere pads die worden afgespeeld. Deze doeldempingspads kunnen worden gegroepeerd als een 'cimbaaldempingsgroep'. Er kunnen maximaal 16 "cimbaaldempingsgroepen" worden gemaakt. Stel hier de doelpad in op een van de 16 cimbaaldempingsgroepen.

Off, 1–16

20

Kit Pad Choke Mode

Stelt de doelpad in op de dempende kant ("Verzenden") of op de kant die gedempt wordt ("Ontvangen") in de cimbaaldempingsgroep.

Send, Receive, Send&Receive

21

Kit Pad Link Group

Met de koppelingsinstellingen (21 en 22) wordt met het slaan op een pad ook het geluid van andere pads afgespeeld. Deze doelafspeelpads kunnen worden gegroepeerd als een 'koppelingsgroep'. Er kunnen maximaal 16 "koppelingsgroepen" worden gemaakt. Stel hier de doelpad in op een van de 16 koppelingsgroepen.

Off, 1–16

22

Kit Pad Link Mode

Stelt de doelpad in op de kant van de afspeelinstructie ("Verzenden") of op de kant die de instructie krijgt ("Ontvangen") in de koppelingsgroep.

Send, Receive, Send&Receive

@  

[23-33] Voice-instellingen

Via menu 23-33 kunt u de pad-instellingen configureren voor de voice die aan elke pad is toegewezen. Na gebruik van de knoppen  om een item te selecteren, kondigt de Voice Guide de naam van het item aan, te beginnen met het itemnummer en vervolgens met "Kit Voice". Zorg ervoor dat u op de doelpad slaat voordat u de instellingen configureert.

Nr.

Itemnaam

(Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

23

Kit Voice Category

Hiermee kunt u de voicecategorie van de doelpad selecteren. Elke keer dat u een voicecategorie selecteert via de knoppen , hoort u het eerste voicegeluid van de geselecteerde voicecategorie.

Zie de lijst met voicecategorieën.

24

Kit Voice Number

Hiermee kunt u de voice van de doelpad selecteren. Telkens wanneer u een voice selecteert via de knoppen  hoort u het audiogeluid.

Zie de voicelijst.

25

Kit Voice Volume

Past het volume van de doelpad aan.

0–127

26

Kit Voice Pan

Past de stereopanpositie van de doelpad aan.

Left 63–Center–Right 63

27

Kit Voice Tuning

Hiermee kunt u de toonhoogte van de doelpad afstemmen (1,0=100cent=halve noot). Voor een snaredrum geldt: hoe hoger de waarde, hoe hoger de stemming van de toonhoogte. Voor bekkens geldt: hoe lager de waarde, hoe groter de diameter.

−24.0–0.0–+24.0

28

Kit Voice Decay

Past de wegsterftijd (waarin het volume wegsterft vanaf het maximale aanslagniveau) van de doelpad aan. Bij snaredrums produceren lagere waarden een effect dat de kop dempt. Bij bekkens produceren lagere waarden een effect dat de sustain verkort. Voor de hi-hat open produceert een lagere waarde het effect dat de half-open meer gesloten zal zijn.

−64–0

29

Kit Voice Cutoff

Past de filterafsnijfrequentie aan die wordt toegepast op de voice van de doelpad.

−64–0–+63

30

Kit Voice Resonance

Past de filterresonantie aan die wordt toegepast op de voice van de doelpad.

−64–0–+63

31

Kit Voice Reverb Send

Past het reverb-zendniveau (of de diepte) aan dat wordt toegepast op de voice van de doelpad. De werkelijke diepte is deze waarde vermenigvuldigd met de waarde voor "Menu 12 Kit Reverb Send".

0–127

32

Kit Voice Chorus Send

Past het chorus-zendniveau (of de diepte) aan dat wordt toegepast op de voice van de doelpad. De werkelijke diepte is deze waarde vermenigvuldigd met de waarde voor "Menu 13 Kit Chorus Send".

0–127

33

Kit Voice Variation Send

Past het variation-zendniveau (of de diepte) aan dat wordt toegepast op de voice van de doelpad. De werkelijke diepte is deze waarde vermenigvuldigd met de waarde voor "Menu 14 Kit Variation Send".

0–127

[34] Interlock instellen voor links-rechts symmetrische pads

Nr.

Itemnaam

(Voice Guide)

Omschrijving

Bereik

34

Kit Interlock Edit

Bepaalt of het wijzigen van de kitinstellingen ook de instellingen van de pads aan de andere kant van de symmetrische paren (H1 en H3, T1 en T6, T2 en T5, T3 en T4) zal veranderen (On) of niet (Off). Als u de instelling van "Off" naar "On" schakelt, hebben de pads van elk symmetrisch paar dezelfde instellingen, zoals hieronder weergegeven.

Wanneer "Menu 59 Utility Pad Layout" = "Right", worden de instellingen van de rechterpad van een symmetrisch paar toegepast op de linkerpad.

Wanneer "Menu 59 Utility Pad Layout" = "Left", worden de instellingen van de rechterpad van een symmetrisch paar toegepast op de rechterpad.

Off, On

@