Gebruikershandleiding FGDP-30

Een extern apparaat aansluiten

[PHONES/OUTPUT]-aansluiting

Dit is een stereo mini-aansluiting. Door een apparaat zoals een hoofdtelefoon of een live streaming-apparaat aan te sluiten, kunt u het geluid van dit product, inclusief uw padspel, en het audiosignaal dat wordt ingevoerd via de [AUX IN]-aansluiting uitvoeren.

 VOORZICHTIG

• Voordat u een extern audioapparaat aansluit, moet u zowel dit product als het externe audioapparaat uitschakelen. Zorg er ook voor dat u voordat u de apparaten in- of uitschakelt alle volumeniveaus op het minimum (0) instelt. Anders kunnen de apparaten beschadigd raken of kan zich een elektrische schok of zelfs blijvend gehoorverlies voordoen.

LET OP

Om eventuele schade aan het externe apparaat te voorkomen, dient u eerst dit product en daarna pas het externe apparaat in te schakelen. Keer deze volgorde om bij het uitschakelen: zet eerst het externe apparaat uit en daarna dit product.

OPMERKING

De ingebouwde luidspreker wordt standaard automatisch uitgeschakeld wanneer u een stekker in deze aansluiting steekt. Zie deze pagina voor details.

Een hoofdtelefoon aansluiten

 VOORZICHTIG

• Gebruik dit instrument of een hoofdtelefoon niet te lang op een hoog of oncomfortabel geluidsniveau, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken.

@  

Externe luidsprekers of een live streaming-apparaat aansluiten

Een externe luidspreker aansluiten die is uitgerust met een versterker

Een live streaming-apparaat aansluiten

A Live streaming-apparaat

B Streamen

@  

[AUX IN]-aansluiting

Door deze aansluiting te gebruiken, kan de ingebouwde luidspreker het geluid van een audioapparaat, zoals een smartapparaat of computer, uitvoeren.

 VOORZICHTIG

• Voordat u een extern audioapparaat aansluit, moet u zowel dit product als het externe audioapparaat uitschakelen. Zorg er ook voor dat u voordat u de apparaten in- of uitschakelt alle volumeniveaus op het minimum (0) instelt. Anders kunnen de apparaten beschadigd raken of kan zich een elektrische schok of zelfs blijvend gehoorverlies voordoen.

LET OP

• Om eventuele schade aan het externe apparaat te voorkomen, dient u eerst dit product en daarna pas het externe apparaat in te schakelen. Keer deze volgorde om bij het uitschakelen: zet eerst het externe apparaat uit en daarna dit product.

[USB TO HOST]-aansluiting

Dit product is uitgerust met een [USB TO HOST]-aansluiting.

Opmerking bij het gebruik van de [USB TO HOST]-aansluiting

Wanneer u een USB-kabel op deze aansluiting aansluit, zorg er dan voor dat u de connector (stekker) vasthoudt en deze helemaal in de juiste verticale en horizontale richting steekt (zonder deze te kantelen) om slecht contact te voorkomen. Zorg er na het aansluiten van de USB-kabel voor dat er geen overmatige kracht wordt uitgeoefend op de connector (stekker). Lees ook de opmerkingen over USB-verbindingen in het gedeelte "Voorzorgsmaatregelen" van de Startgids die in de productverpakking is meegeleverd.

• Zie deze pagina voor meer informatie over het aansluiten van een oplader.

• Afhankelijk van het model computer/smartapparaat en het besturingssysteem kan een USB-verbinding ruis veroorzaken of niet goed werken.

• Wanneer u een smartapparaat of computer aansluit, moeten de volgende punten in acht worden genomen om vastlopen en gegevensverlies te voorkomen.

-   Voordat u dit product in- of uitschakelt of een USB-kabel aansluit op/loskoppelt van de [USB TO HOST]-aansluiting, moet u alle geopende toepassingssoftware op het smartapparaat of de computer afsluiten.

-   Wacht zes seconden of langer tussen de volgende handelingen: (1) het uitzetten en vervolgens weer aanzetten van het product of (2) het aansluiten en vervolgens weer loskoppelen van een USB-kabel.

Als het smartapparaat, de computer of het product vastloopt, start u de toepassingssoftware of het besturingssysteem van het smartapparaat/de computer opnieuw op of schakelt u dit product uit en weer in.

Aansluiten op een smartapparaat (Android)

Gebruik de volgende items om verbindingen te maken in de volgorde van de nummers die worden weergegeven op de onderstaande afbeelding.

A.   USB-kabel (Micro B-mannelijk-Type A mannelijk) meegeleverd met dit product

B.   USB-conversieadapter (Type A vrouwelijk-Micro B mannelijk) wordt apart verkocht

C.   USB-conversieadapter (Type A vrouwelijk-Type C mannelijk) wordt apart verkocht

Aansluiten op een smartapparaat (iOS)

Gebruik de volgende items om verbindingen te maken in de volgorde van de nummers die worden weergegeven op de onderstaande afbeelding.

A.  USB-kabel (Micro B-mannelijk-Type A mannelijk) meegeleverd met dit product

B.   Apple Lightning-USB3-camera-adapter afzonderlijk verkrijgbaar

C.  USB-netadapter

Aansluiten op een computer (Mac)

Gebruik de volgende items om verbindingen te maken in de volgorde van de nummers die worden weergegeven op de onderstaande afbeelding.

Aansluiten op een computer (Windows)

1. Installeer het Yamaha Steinberg USB-stuurprogramma op uw computer.

Het Yamaha Steinberg USB-stuurprogramma kan worden gedownload via de volgende URL:

https://download.yamaha.com/

2. Sluit uw computer aan op de [USB TO HOST]-aansluiting via de meegeleverde
USB-kabel.

3. Open op uw computer "Yamaha Steinberg USB Driver Control Panel" en stel vervolgens "Device:" in op "Finger Drum Pad".