Gebruikershandleiding FGDP-30

[35] De huidige kit initialiseren

Nr.

Itemnaam

(Voice Guide)

Omschrijving

35

Kit Initialize

Hiermee kunt u de instellingen initialiseren van Menu 10-34 van de momenteel geselecteerde kit.

@  

1. Gebruik de knoppen  om het gewenste kit te selecteren.

2. Gebruik de knoppen  om "Menu 35 Kit Initialize" te initialiseren.

3. Druk op de knop .

De Voice Guide bevestigt of de instellingen worden geïnitialiseerd.

Om deze bewerking af te sluiten, drukt u op de knop .

4. Druk nogmaals op de knop .

De instellingen van de in stap 1 geselecteerde kit worden geïnitialiseerd.